Kancelaria KHO oferuje kompleksową obsługę prawną zarówno na rzecz osób indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych. Zapewniam wysoką jakość usług prawnych.
Kancelaria świadczy obsługę prawną na zasadzie stałej umowy zlecenia lub w ramach podejmowania i wykonywania na rzecz klienta usługi jednorazowej.
Adwokat przyjmuje w środy w godzinach od 15 do 17 oraz w innych terminach po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym.

Ukończyłam studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 1993 r.

W latach 1994-1998 odbywałam aplikację adwokacką zakończoną pozytywnie zdanym egzaminem adwokackim i wpisem na listę adwokatów w 1998 r.

Od 1998 r. do 2009 r. wykonywałam zawód adwokata jako wspólnik w Kancelarii Adwokackiej.

Od marca 2009 r. wykonuję zawód w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej.

Moja działalność zawodowa jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.

Nie widzę przeszkód by postarać się rozwiązać Twój problem

Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu
(Kodeks Etyki Adwokackiej)

§ 43
Adwokat jest zobowiązany do obrony interesów swego klienta w sposób odważny i honorowy, przy zachowaniu należytego sądowi i innym organom szacunku oraz uprzejmości, nie bacząc na własne korzyści osobiste oraz konsekwencje wynikające z takiej postawy dla siebie lub innej osoby.

§ 44
Adwokat ma obowiązek dążyć do rozstrzygnięć pozwalających zaoszczędzić klientowi kosztów oraz doradzać ugodowe zakończenie sprawy, gdy jest to uzasadnione interesem klienta.

Nie słucham podszeptów

Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu
(Kodeks Etyki Adwokackiej)

§ 6
Celem podejmowanych przez adwokatów czynności zawodowych jest ochrona interesów klienta.

§ 22
1. Adwokatowi nie wolno podjąć się prowadzenia sprawy ani udzielić pomocy prawnej, jeżeli:
a) udzielił wcześniej pomocy prawnej stronie przeciwnej w tej samej sprawie lub w sprawie z nią związanej;
b) brał udział w tej sprawie, wykonując funkcję publiczną;
c) osoba, przeciwko której ma prowadzić sprawę, jest jego klientem, choćby w innej sprawie;
d) adwokat, będący dla niego osobą bliską, prowadzi sprawę lub udzielił on już pomocy prawnej stronie przeciwnej w tej samej sprawie lub w sprawie z nią związanej.
2. Adwokat, który złożył w danej sprawie zeznanie w charakterze świadka, nie może w niej występować jako pełnomocnik lub obrońca.

Nie mówię nikomu co od Ciebie usłyszałam i nigdy nie powiem

Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu
(Kodeks Etyki Adwokackiej)

§ 19
1. Adwokat zobowiązany jest zachować w tajemnicy oraz zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych.
2. Znajdujące się w aktach adwokackich materiały objęte są tajemnicą adwokacką.
3. Tajemnicą objęte są nadto wszystkie wiadomości, notatki i dokumenty dotyczące sprawy uzyskane od klienta oraz innych osób, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.
4. Adwokat zobowiąże swoich współpracowników i personel oraz wszelkie osoby zatrudnione przez niego podczas wykonywania działalności zawodowej do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.
5. Adwokat posługujący się w pracy zawodowej komputerem lub innymi środkami elektronicznego utrwalania danych obowiązany jest stosować oprogramowanie i inne środki zabezpieczające dane przed ich niepowołanym ujawnieniem.
6. Przekazywanie informacji objętych tajemnicą zawodową za pomocą elektronicznych i podobnych środków przekazu wymaga zachowania szczególnej ostrożności i uprzedzenia klienta o ryzyku związanym z zachowaniem poufności przy wykorzystaniu tych środków
7. Obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie.

Kancelaria oferuje pomoc prawną m.in. w zakresie usług:

 • USTNE ORAZ PISEMNE PORADY I OPINIE PRAWNE

 • PROWADZENIE NA RZECZ KLIENTA NEGOCJACJI PRZEDSĄDOWYCH

 • ZASTĘPSTWO PROCESOWE PRZED SĄDAMI WSZYSTKICH INSTANCJI

 • ZASTĘPSTWO PROCESOWE PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ

 • doradztwo prawne

 • prawa medycznego

 • prawa gospodarczego

 • prawa cywilnego

 • prawa rodzinnego

 • prawa karnego

 • prawa obrotu nieruchomościami

 • prawa ubezpieczeń osobowych i majątkowych

Kariera

praktyka

Kariera w mojej Kancelarii jest kilkustopniowa. Zaczyna się w większości przypadków od praktyki, którą odbywają przeważnie studenci 3, 4, 5 roku studiów.

staż

Kolejnym etapem jest kilkumiesięczny staż dla studentów 5 roku lub absolwentów prawa, po którego ukończeniu najlepszym stażystom daję możliwość pracy w mojej kancelarii i kontynuacji nauki na aplikacjach prawniczych.

dla kogo?

Przyjmujemy na bezpłatne kilkumiesięczne praktyki wakacyjne lub kilkumiesięczne staże studentów 3-5 roku studiów prawniczych oraz absolwentów prawa. Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą, chcesz zgłębiać wiedzę prawniczą w praktyce, jesteś osobą kreatywną i samodzielną prześlij swoją aplikację.

prześlij dokumenty

swoje CV wraz ze zdjęciem i list motywacyjny, wskazujący dwie dziedziny prawa, w których chciałbyś się specjalizować wraz z uzasadnieniem swojego wyboru, twoją dyspozycyjność, sugerowany okres i termin praktyki/stażu na adres: sekretariat@kho.com.pl.

Umów się na spotkanie

Kancelaria Adwokacka KHO

W związku z pandemią COVID-19 w trosce o Państwa bezpieczeństwo, wszelkie spotkania możliwe są wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail - prosimy o kontakt z sekretariatem. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.

Sekretariat czynny:
Poniedziałek: 9:00-14:00
Wtorek: 9:00-15:00
Środa: 9:00-17:00
Czwartek: 9:00-15:00
Piątek: 9:00-14:00

ul. Żwirki i Wigury 5
43-190 Mikołów


sekretariat@kho.com.pl